Kontakt

Ines Bakić Zubak
Supernova Zagreb - Garden Mall

kojom upravlja društvo m2 centermanagement d.o.o.

 

Ulica Rudolfa Kolaka 14

10040 Zagreb

 

Voditeljica centra
Ines Bakić Zubak
E-Mail
Informacije i infopult za kupnju poklon-kartica
+385 99 2547 203
Telefon
E-mail
Kontakt za medije
Blažena Lokin
E-mail
Back office
Ružica Radoš Lapple
Telefon
E-mail
Dugoročni zakup prostora
E-mail
Kratkoročni zakup prostora
Mia Sofilić Gaćeša
E-mail