Nagradna igra na Instagramu!

Svakog tjedna kartica jedna! Na Instagramu dijelimo svakog tjedna po jednu poklon-karticu u iznosu od 500 kuna za najbolji shopping!

Nagradna igra

KLASA: UP/I-460-02/21-01/206
URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Pravila nagradne igre:

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Supernova Dubrava d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb, OIB: 55253108844 donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„SUPERNOVA POKLON-KARTICA“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Supernova Dubrava d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb, OIB: 55253108844 . Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Graml d.o.o., Petrovaradinska ulica 1/B,  Zagreb, OIB 01867344045.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi se od 1. lipnja do 5. prosinca 2021. kroz dvadeset i jedno kolo:

 • 1. kolo: 7.-13.6.2021.
 • 2. kolo: 14.-20.6.2021.
 • 3. kolo: 21.-27.6.2021.
 • 4. kolo: 5.-11.7.2021.
 • 5. kolo: 12.-18.7.2021.
 • 6. kolo: 19.-25.7.2021.
 • 7. kolo: 2.-8.8.2021.
 • 8. kolo: 9.-15.8.2021.
 • 9. kolo: 16.-22.8.2021.
 • 10. kolo: 23.-29.8.2021.
 • 11. kolo: 6.-12.9.2021.
 • 12. kolo: 13.-19.9.2021.
 • 13.kolo: 20.-26.9.2021
 • 14. kolo: 4.-10.10.2021.
 • 15. kolo: 11.-17.10.2021.
 • 16. kolo: 18.-24.10.2021.
 • 17. kolo: 25.-31.10.2021.
 • 18. kolo: 8.-14.11.2021.
 • 19. kolo: 15.-21.11.2021.
 • 20. kolo: 22.-28.11.2021.
 • 21. kolo: 29.11. – 5.12.2021

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe i unapređenja prodaje Supernova poklon-kartice.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je za vrijeme trajanja nagradne igre u komentaru posta na Instagramu označiti tri prijatelja/ice i zapratiti službeni profil supernova_hrvatska (https://www.instagram.com/supernova_hrvatska/)

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivač i zaposlenici Graml d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • 21 x Supernova poklon-kartica u vrijednosti od 500 kuna.  

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 10.500 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika održat će se po završetku svakog kola: 14.6., 21.6., 5.7., 12.7., 19.7., 2.8., 9.8., 16.8., 23.8., 6.9., 13.9., 20.9., 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11. i 6.12.2021. komentarom na objavu na Instagramu. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.supernova.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.supernova.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.supernova.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno komentarom na objavu na Instagram profilu supernova_hrvatska, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Dobitnici:

 • 1. kolo: 7.-13.6.2021. - Božana Čorak, Dubrovnik
 • 2. kolo: 14.-20.6.2021. - Dijana Baričević, Đurđenovac
 • 3. kolo: 21.-27.6.2021. - Žana Plažanin, Daruvar
 • 4. kolo: 5.-11.7.2021. - Helena Banjavčić, Duga Resa
 • 5. kolo: 12.-18.7.2021. - Paola Horvat, Sračinec
 • 6. kolo: 19.-25.7.2021. - Jelena Jergović, Sibinj
 • 7. kolo: 2.-8.8.2021. - Marita Kuhar, Velika Gorica
 • 8. kolo: 9.-15.8.2021. - Marijana Matasović, Slavonski Šamac
 • 9. kolo: 16.-22.8.2021. - Dorotea Bjelobrk, Slavonski Brod
 • 10. kolo: 23.-29.8.2021. - Snježana Špelić, Sesvetski Kraljevac
 • 11. kolo: 6.-12.9.2021. - Vlado Hostić, Sveti Križ Začretje
 • 12. kolo: 13.-19.9.2021. - Zorica Buza, Orehovica
 • 13.kolo: 20.-26.9.2021
 • 14. kolo: 4.-10.10.2021.
 • 15. kolo: 11.-17.10.2021.
 • 16. kolo: 18.-24.10.2021.
 • 17. kolo: 25.-31.10.2021.
 • 18. kolo: 8.-14.11.2021.
 • 19. kolo: 15.-21.11.2021.
 • 20. kolo: 22.-28.11.2021.
 • 21. kolo: 29.11. – 5.12.2021